ورود / ثبت نام

تمبرینه فاخر و کلسیونی ابوعلی سینا با طراحی شگفت انگیز

  • چهارشنبه 18 فروردین 1400 | 13:53
  • |

شاهکار تمبرینه های صنایع دستی پرنیا...

بعد از تمبرینه های فاخر و ارزشمند فردوسی، حافظ، خیام، کوروش کبیر، نوروز سال های مختلف و گاندی؛

اینبار تمبرینه فاخر و کلسیونی ابوعلی سینا با طراحی شگفت انگیز و خاص از 3 تمبر ابوعلی سینا در ایران، فرانسه و تونس.

 
  • 269 |


  هفت     -   =   یک  


صنایع دستی پرنیا