بزرگداشت مشاهیر ایران با صنعتی از جنس هنر

بزرگداشت مشاهیر ایران با صنعتی از جنس هنر

صنایع دستی پرنیا تولید کننده و خالق آثار ارزشمند، برجسته و فاخر فرهنگی و هنری ایرانی است که این آثار شاهکاری بی نظیر و جاودان در عرصۀ فرهنگ و هنر می باشند و همچنین معرف هویت و فرهنگ اصیل ایران هستند. استاد رحیم پرنیا زاده اردیبهشت ۱۳۴۳در اردبیل است.وی اصالتی آذری دارد، و همین موجب شد تا نخستین پرتره برجسته از طلا و نقره را از تصویر شاعر نامی معاصر، شهریار بسازد. پس از آن پرتره جهان پهلوان تختی بود که به قلم هنر دستان استاد ساخته شد.

تمبرهای فاخر طلا و نقره

تمبرهای فاخر طلا و نقره

صنایع دستی پرنیا ، تولید کننده انحصاری تمبر فاخر طلا و نقره در ایران


تمبرهای فاخر و کلکسیونی

صنایع دستی پرنیا